intersalon

Mezinárodní přehlídka současného výtvarného umění 

www.intersalon.eu

INTERALON AJV 2018

Salony a Intersalony Paříže minulého století – jako forma uvádění nekomformních výtvarných prací umělců objevených především prostřednictvím galeristů a sběratelů, často umělců – jsou, přinejmenším v příchuti romantizmu, předchůdců Intersalonů současných …

Také, po dvou desetiletí, fungujícího Intersalonu AJV realizovaného vždy v různých městech jižních Čech. Těchto dvaceti všechoborových Intersalonů se účastní více než tisíce pětiset umělců z dvaceti sedmi zemí světa! Každé z takto prezentovaných každoročních expozic salonních rozmanitostí témat, oboru a stylové vznešenosti využilo vždy osmdesát až ninet umělců výtvarné; běžně ze sedmi zemí Evropy, výjimečně z USA a Japonska. Každý z Intersalonů AJGV byl stále stále dokumentovaným katalogem fotografické reprodukce jednoho ze dvou vystavených autorů – účastníka expozice Salonu.

Procházet katalogy všech předchozích salonů, plné entuziazmu profesionality, je značně inspirativní a obohacující. Do konce je dost často patrný stylový, řemeslný a inovační posun opakovaně se zúčastněných autorů. Také proměňující se plejáda témat akceptovaných výtvarných zcene evropské a světové autentičnosti současné; v podobách přijatých modelů, znaků a struktur.Bez příjmu toliko módnosti a konformní spekulace! Etika osobitosti a originality naplněné přírodou vazbou obměňovaného vizuálního jazyka – umění interakcí, je profesionálně připravené. Tahle zjevná priorita je jistě dána I excelentní činností odborné poroty, posuzující výtvarné práce uchazečů expozice Intersalonu – formou respektované ateliérové ​​profi – kompilace.

Nová kvalita Vnitřní. 2017, navozena až na znakový požadavek na čtvercový formát “zde název z katalogu” dílo uchastníka – uchazeče, posunula individuální bez – tématičnost expozice sama k rozdělu – pojetí indexové autenticity: tedy pevného symposia … some visitors of the Mariánské Gallery in České Budějovice where a joint exhibition demonstrated this nové znakové téma, vyjadřily při vernisáži zájem o sympoziální diskuse a odborné kunsthistoricky uskutečněné prohlídku expozice. Takový zájem veřejnosti dává Intersalonům do přistávek nové – inovativní životnosti a nabízí možnost neformálního z populárnění umělecké práce, která přináší nekonformní kvalitu – očekává se jako překvapení. Naturálně pojmenovat, až teoreticky určující je možnost procházet mezi díly jednotlivých autorů každé expozice těchto salonů a v duchu zařazovat instalované umělecké práce do jednotlivých stylových vymezení – s evidentními překryvy a inovacemi.

Je možné vidět i práci pozoruhodných techniků a sofistikujických obsahů, využitelných oblastí literatury, hudby, architektury, individuálního pojetí krajiny, elektrotechniky nebo tajemné imaginace. Pozoruhodné jsou i sochařské konstrukce naprosté současnosti a objekty vybavené metaforizujícími funkcemi. Zvláštní kouzlo, pro abstraktnem nespecifikovaného vnimatele, mají figurativní a racionalní umělecké dílo veristického charakteru. Také fotografické obrazy a archaické zázraky kamery obskury: okouzlují světelnou zvláštností a emotivním fantastičnem. Věříme, že kvalita Intersalon AJV bude zcela jistě vzrušena intelektuálně a vizuálně a bude tak stále zaujímat příznivě místo mezi ostatními akcemi v České republice a kulturními jedinečnostmi v českých Budějovicích.

Jaroslav Chobot

KATALOG 2017

KATALOG 2016

KATALOG 2015

KATALOG 2014

KATALOG 2013

KATALOG 2012

KATALOG 2011

KATALOG 2010

KATALOG 2009

KATALOG 2008

KATALOG 2007

KATALOG 2006

KATALOG 2005

KATALOG 2004

KATALOG 2003

KATALOG 2002

KATALOG 2001

KATALOG 2000