intersalon

Mezinárodní přehlídka výtvarného umění dneška

U zrodu myšlenky pořádat každoročně přehlídku výtvarného umění stálo tehdy přesvědčení, že aktivita tohoto druhu je velmi užitečnou, ne-li zcela nezbytnou formou komunikace naší výtvarné obce s okolním světem, s veřejností.

Domníváme se, že tato prvotní idea za dobu trvání INTERSALONU neztratila nic ze své původní aktuálnosti. Výstava INTERSALON AJV je stále neje důležitou součástí společenského kulturního dění v jihočeském regionu a specifickou možností veřejné publicity současných výtvarných snah, ale i významnou organizační a kritickou platformou reflektující dosažený stav i stupeň dalšího rozvoje tvůrčí sféry. K tomuto tvrzení nás navíc opravňuje značný ohlas na doposud realizované ročníky INTERSALONU v předchozích letech. K dnešnímu dni se výstav INTERSALON AJV zúčastnilo více jak 700 výtvarných umělců z 25 zemí světa, což potvrzuje vzrůstající prestiž této mezinárodní akce.

INTERSALON AJV je tedy svým rozsahem a počtem zúčastněných autorů mimořádným projektem nejen v jihočeském regionu, ale i v celé České Republice. Tato výstavní akce  zahrnuje všechny obory výtvarného umění, od malířství přes sochařství, grafiku až k oborům užitého umění.

INTERSALON 2016

INTERSALON 2015

KATALOG 2016

KATALOG 2015

KATALOG 2014

KATALOG 2013

KATALOG 2012

KATALOG 2011

KATALOG 2010

KATALOG 2009

KATALOG 2008

KATALOG 2007

KATALOG 2006

KATALOG 2005

KATALOG 2004

KATALOG 2003

KATALOG 2002

KATALOG 2001

KATALOG 2000

Bez názvu 1