vedení

Předseda AJV: Mgr. Vít V. Pavlík

Místopředsada AJV: Ing. Arch  Miroslav Novotný

Členov é výboru AJV: ak.mal. Teodor Buzu , Zdeněk Harazin , Mgr. Sandra Harazinová Ing. Arch Antonín Malec ,

Vlastimil Slabý