vedení

Předseda AJV: Mgr. Vít V. Pavlík

Místopředsada AJV: Ing. Arch   Miroslav Novotný

Členov é výboru AJV: 

Ak .mal. Teodor Buzu 

Zdeněk Harazin 

Mgr. Sandra Harazinová 

Mgr. Pavel Klíma

Mgr. Tomáš Pergler

Ing. Arch Antonín Malec 

Vlastimil Slabý